Да бисте се пријавили, унесите корисничко име и лозинку које користите на наставничком серверу Поенкаре. Кодни распоред мора бити постављен на енглеску латиницу.

Након успешног пријављивања, потребно је променити кодни распоред на српску ћирилицу. Сви подаци се морају уносити ћирилицом.

Детаљнији опис поступка пријављивања и потребних подешавања можете наћи у илустрованом упутству за пријављивање.

У случају проблема са пријављивањем, пошаљите поруку на podrska@alas.matf.bg.ac.rs. Порука треба да садржи корисничко име, текст грешке и податке који се прикажу кликом на линк „Технички подаци“ поред текста грешке.